Integracja systemów medycznych

Integracja systemów medycznych
Integracja systemów informatycznych pozwala w pełni wykorzystać wszystkie funkcjonalności posiadanego oprogramowania.

Optymalnie i skutecznie łączymy ze sobą systemy różnych producentów, ułatwiając codzienną pracę jednostek z sektora ochrony zdrowia oraz zapewniając zgodność z wszelkimi wymogami administracyjnymi i prawnymi. Dzięki przeprowadzonej integracji systemów informatycznych lub sprzętu z oprogramowaniem, dane z wielu źródeł trafiają do jednego miejsca, co ułatwia ich późniejsze przetwarzanie, analizy i tworzenie raportów. Wymiana informacji między systemami, pozwala szybciej wyciągać wnioski oraz skutecznie wprowadzać zmiany.