Tworzymy rozwiązania informatyczne, dopasowane do wymagań podmiotów z sektora medycznego. Zbudowaliśmy autorski system Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) – INDO eR.

Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Repozytorium to oprogramowanie pozwalające na prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w placówce opieki zdrowotnej. Program odpowiada za gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej.

System stanowi uzupełnienie programów posiadanych przez szpital lub inny podmiot z sektora zdrowia, niezależnie od producenta, jednocześnie spełnia przesłanki ustawowe oraz wymagania Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

INDOeR
Nowoczesne repozytorium
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

  • Otwarta technologia, umożliwiająca integrację z dowolnym systemem HIS
    (w tym Asseco, CGM, medHub, Comarch, Kamsoft)
  • Zgodność z międzynarodowymi standardami medycznymi IHE, HL7, openEHR
  • Wdrożenie lokalnie lub dostępność w chmurze
  • Własny dział R&D, odpowiedzialny za stały rozwój technologii

Korzystne
rozwiązanie chmurowe

Nasze rozwiązanie jest dostępne w modelu chmury. Aplikacje EDM działające w taki sposób umożliwiają w łatwy oraz bezpieczny sposób dokumentowanie zdarzeń medycznych w formie elektronicznej. “Chmurowe” systemy oferują pełne bezpieczeństwo danych na najwyższym dostępnym poziomie oraz niezawodną archiwizację dokumentacji w długim okresie, optymalizując i obniżając koszty jej prowadzenia, nie wymagając inwestycji sprzętowych
i zatrudniania administratorów systemów informatycznych. Oprogramowanie daje możliwość przeglądania pełnej historii wszystkich wersji dokumentów przez osoby uprawnione oraz blokuje opcję usunięcia dokumentu przed upływem okresu retencji.