bezpieczenstwo

Usługi ArchiDoc i ArchiDoc MED są realizowane zgodnie
z obowiązującymi regulacjami prawnymi, m.in.:

  • Ustawą o prawach pacjenta
  • Rozporządzeniem ws. dokumentacji medycznej
  • Ustawą o ochronie danych osobowych (RODO)

Stosujemy rygorystyczne zabezpieczenia dokumentacji
medycznej w wersji elektronicznej i papierowej:

  • Redundantne data center
  • Zabezpieczenia fizyczne i technologiczne magazynów
  • Autorskie procedury przetwarzania danych

Repozytorium to oprogramowanie pozwalające na prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w placówce opieki zdrowotnej. Program odpowiada za gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej.

System stanowi uzupełnienie programów posiadanych przez szpital lub inny podmiot z sektora zdrowia, niezależnie od producenta, jednocześnie spełnia przesłanki ustawowe oraz wymagania Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.