Elektroniczna dokumentacja medyczna

Oferujemy wdrożenie nowoczesnego repozytorium dokumentacji medycznej, stworzonego w oparciu o nasze doświadczenia z wieloletniej współpracy z jednostkami z sektora medycznego. Zapewniamy kompleksowe wsparcie nie tylko na etapie implementacji rozwiązania, ale także jego bieżącej obsługi, integracji z innymi systemami informatycznymi oraz rozwoju.

Elektroniczna dokumentacja medyczna – nasze usługi:

  • Systemy zarządzania dokumentacją medyczną – elektroniczne repozytorium dokumentacji medycznej, weryfikacja poprawności dokumentacji elektronicznej, udostępnianie dokumentacji medycznej do innych jednostek i do pacjentów, wdrożenia systemów dokumentacji medycznej pomiędzy podmiotami
  • Budowa dedykowanych systemów medycznych  opartych o otwarte modele danych (openEHR, HL7, IHE)
  • Integracja systemów medycznych

Naszą przewagą konkurencyjną jest unikalne na rynku połączenie rozwiązań z obszaru EDM z obsługą dokumentów papierowych i obsługą kontaktu z pacjentem.

Nasz system EDM można zintegrować z dowolnym systemem HIS. Zapewniamy dostęp do dokumentacji z poziomu jednego systemu, łatwe udostępnianie dokumentacji pacjentom, oraz innym podmiotom leczniczym i urzędowym.

Integracja dokumentów papierowych i elektronicznych

Dokumentacja prowadzona w formie elektronicznej jak i papierowej musi pozostawać integralna. Oznacza to, że dokumentacja prowadzona w formie elektronicznej (dane pacjenta, wyniki badań, historia choroby itp.) pozostaje niezmieniona, przy jednoczesnej możliwości sukcesywnego uzupełniania dokumentacji. Innymi słowy istnieje ciągły dostęp do dokumentacji medycznej bez modyfikacji retrospektywnej. Repozytorium EDM gwarantuje, że dokumenty zapisane w formie elektronicznej nie zostaną zmodyfikowane bez pozostawiania “śladu” w systemie.

 

Konwersja dokumentu do światowych standardów

Repozytorium oparte jest o otwarte standardy, dzięki którym możliwy jest stały dostęp do dokumentacji medycznej nawet po zmianie systemu czy producenta. Dokumentacja przechowywana jest za pomocą międzynarodowych standardów HL7 CDA, który pozwala na podział i uszczegółowienie dokumentu. Dokumenty przeszukiwane są również pod kątek klinicznym, po czym znalezione dane zapisywane są w standardzie openEHR zgodnym z normą EN ISO 13606. Dzięki wprowadzonym standardom, kontrola oraz przegląd danych są znacznie uproszczone. Należy podkreślić, że dane zgromadzone w repozytorium są wyłącznie własnością szpitala a nie producenta oprogramowania.

Istotnym elementem w EDM jest możliwość przesyłanie danych nie tylko w obrębie szpitala ale także pomiędzy szpitalami z całego kraju. Dzięki platformie EHRSystems zgodnej ze standardem IHE XDS.b Integration Profile, repozytorium można podłączyć do platformy P1 tworzonej przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, bądź do innej platformy wymiany danych medycznych.

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna w przychodni

Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, oparte na platformie EHRSystem, spełnia najwyższe standardy przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej. Jednocześnie zapewnia dodatkowe funkcje w zakresie współpracy z platformą P1, innymi systemami regionalnymi oraz krajowymi pod względem wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.

System Repozytorium EDM automatycznie wykrywa, czy pojawiły się nowe dokumenty medyczne wytworzone przez lokalne oprogramowanie i automatycznie wysyła je na zewnętrzne serwery archiwizacji danych „w chmurze”. Operacja ta nie wymaga dodatkowej pracy lekarza obsługującego system lokalny. Transmisja odbywa się online po bezpiecznym, szyfrowanym łączu, dodatkowo wykonywana jest kopia zapasowa dokumentacji. Dzięki temu, że dane nie przechowywane są w miejscu pracy lekarza ryzyko utraty danych poprzez ich kradzież czy uszkodzenie serwera jest praktycznie zerowe.

Przechowywanie dokumentacji medycznej za pomocą rozwiązań “chmurowych” przeznaczone jest zarówno dla indywidualnych praktyk lekarskich, jak i dla przychodni specjalistycznych oraz POZ.