kontakt

ArchiDoc MED Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedziniec 10
41-506 Chorzów
tel.: 22 595 40 45
kontakt@archidoc-med.pl

Zarejestrowano w: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000728255, Regon: 369995391, NIP: 6272756577

Kapitał zakładowy: 50.000 zł opłacony w całości.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Bartosz Terlecki
iod@archidoc.pl
tel.: +48 32 721 99 54
ul. Niedźwiedziniec 10
41-506 Chorzów