Bezpieczeństwo EDM, standaryzacja dokumentów medycznych oraz uniezależnienie od dostawcy aplikacji.

blog2
Odpowiednio zaprojektowane aplikacje EDM znacząco ułatwiają zorganizowanie procesów udostępniania danych, ponieważ zawsze przy przekazywaniu informacji posługujemy się zamkniętym zbiorem – dokumentem.

Dzięki temu łatwo jest stwierdzić, kto miał dostęp do dokumentacji czy komu ją wydano co sprawia, że zawsze można ustalić, które informacje zostały przekazane ze szpitala, a jakie nie. Kolejnym atutem takiego rozwiązania jest odrębność takiego systemu. W efekcie procesy wydawania dokumentów, także te automatyczne – nie będą miały wpływu na bieżące funkcjonowanie szpitala, zarówno w zakresie udzielania świadczeń, jak i rozliczeń.

Placówka medyczna przed zakupem aplikacji powinna zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów. Po pierwsze, czy repozytorium przyjmuje dokumenty z jednego systemu źródłowego, czy ze wszystkich aplikacji w szpitalu, gdyż najczęściej znajduje się w nim więcej niż jeden system wytwarzający dokumentację. Przykładowo Repozytorium EDM – oparte na platformie EHRSystem, jest zgodne ze standardem IHE XDS.b Integration Profile. Oznacza to, iż jest gotowe do przyłączenia do regionalnej bądź krajowej platformy wymiany danych medycznych takiej jak platforma P1 tworzona przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia czy innymi systemami regionalnymi oraz krajowymi pod względem wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.

Po drugie należy sprawdzić, czy dokumenty zapisywane są w otwartym standardzie danych, zrozumiałym dla innych twórców aplikacji, a także czy możliwe jest automatyczne wydobywanie dokumentów z repozytorium w standardowy sposób.

Dlatego w Repozytorium EDM dokument przesłany do chmury konwertowany jest automatycznie na międzynarodowy standard dokumentu medycznego: HL7 CDA. Ponadto jeżeli jest to możliwe, to dokument jednocześnie przeszukiwany jest pod kątem obecności danych klinicznych. Dodatkowo wszystkie znalezione dane zapisywane są w standardzie openEHR – otwartym, międzynarodowym, strukturalnym modelu danych zrozumiałym dla personelu medycznego, zgodnym z normą EN ISO 13606. W efekcie dzięki wykorzystaniu otwartego modelu danych w przyszłości, w przypadku migracji do oprogramowania innego producenta, ryzyko ich utraty bądź kontekstu, niezwykle istotnego z punktu widzenia medycyny, jest minimalne.

Dzięki współpracy z Medycznym Centrum Przetwarzania Danych, Repozytorium EDM zapewnia pełne bezpieczeństwo gromadzonych informacji. Po pierwsze wykonuje kopię bezpieczeństwa dokumentacji medycznej w prywatnej chmurze. System automatycznie wykrywa, czy pojawiły się nowe dokumenty medyczne wytworzone przez lokalne oprogramowanie i automatycznie wysyła je na zewnętrzne serwery archiwizacji danych „w chmurze”. Operacja ta nie wymaga dodatkowej pracy lekarza obsługującego system lokalny. Transmisja odbywa się drogą elektroniczną po bezpiecznym, szyfrowanym łączu.

Po drugie oprogramowanie pozwala przeglądać pełną historię wszystkich wersji dokumentów oraz blokuje opcję ich usunięcia przed upływem okresu retencji – określanego dla każdego typu dokumentu oddzielnie. Dodatkowo przy wymianie dokumentacji medycznej pomiędzy lekarzami, stosowany jest system uprawnień do poszczególnych dokumentów. Za jego pomocą można ściśle określić ich zakres, m. in. wyszukiwanie, przeglądanie, otwieranie czy pobieranie nawet dla pojedynczego dokumentu przesłanego do chmury. Dzięki nim zarówno lekarze, jak i pacjenci nie muszą obawiać się korzystania z elektronicznej dokumentacji medycznej, zamiast dotychczas stosowanej papierowej.

Dokumenty elektroniczne, pod względem koncepcji, czy zakresu informacyjnego są bardzo dokładnym odwzorowaniem dokumentów papierowych, które w medycynie funkcjonują przez ostatnie 200 lat. Sprawia to, że wszystkim użytkownikom dokumentacji medycznej: pacjentom, pielęgniarkom czy lekarzom łatwiej jest się posługiwać dokumentami elektronicznymi niż bazami danych z ich skomplikowaną i rozbudowaną strukturą.